УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


• [01.07.2022] Резултати од испитите по предметите Познавање на помошните материјали, Резбарство, Технологија на лепење, Површинска обработка на дрвото, Технологија на мебел и финални производи, Технологија на мебел и ентериер одржани во јуни-втор рок 2022 г. /преземете документ/


• [29.06.2022] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 23-24.06.2022 г. /преземете документ/


• [28.06.2022] Оценки и потписи по предметите Подготовка на производството, Градежна столарија и Елементи на дрвните конструкции можат да се земат во периодот од 29.06.2022 до 05.07.2022 г., секој работен ден од 10-12 ч.
предметен наставник,
Проф. д-р Ѓорги Груевски


• [23.06.2022] Резултати од испитите по предметите Пластификација на дрвото и Пиланска технологија на дрвото одржани на 21.06.2022 г. /преземете документ/


• [17.06.2022] Резултати од испитите по Елементи на дрвните конструкции, Градежна столарија и Подготовка на производството одржани на 14.06.2022 /преземете документ/


• [17.06.2022] Резултати од испитите по предметите Познавање на помошните материјали, Резбарство, Технологија на лепење, Површинска обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер одржани во јуни 2022 г. /преземете документ/


• [16.06.2022] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 09.06.2022 г. /преземете документ/


• [31.05.2022] Резултати од II парцијален испит по Нумеричко управување на машини одржан на 31.05.2022 /преземете документ/


• [01.04.2022] Се известуваат студентите дека првиот парцијален испит по наставната дисциплина ПИЛАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТО ќе се полага на 18.04.2022 година /понеделник/, со почеток во 9:30 часот.
ЗАБЕЛЕШКА: задолжитело е носење на индекс и дигитрон.
Проф. д-р Бранко Рабаџиски


• [02.03.2022] Се известуваат студентите од Студиската група – ИНЖЕНЕРСТВО НА МЕБЕЛ И ДРВО – дека наставата по предметот ПИЛАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТО, ќе отпочне во живо, според распоредот на часови (понеделник), во предавална А40.
Проф. д-р Бранко Рабаџиски


• [23.02.2022] Се известуваат студентите од Студиската група - ИНЖЕНЕРСТВО НА МЕБЕЛ И ДРВО – дека на 28.2.2022 година (понеделник) во 10 ч. ќе се одржат часови по наставната дисциплина ПИЛАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТО, во предавална А40.


• [11.02.2022] Резултати од испитите по предметите Познавање на помошните материјали, Резбарство, Технологија на лепење, Површинска обработка на дрвото, Технологија на мебел и финални производи и Финална обработка на дрвото одржани во јануари 2022 г. /преземете документ/


• [10.02.2022] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 03/04.02.2022 г. /преземете документ/


• [04.02.2022] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 01.02.2022 /преземете документ/


• [27.01.2022] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 20/21.01.2022 г. /преземете документ/


• [24.01.2022] Резултати од испитите по предметите Пластификација на дрвото и Материјали од дрво одржани на 18.01.2022 г. /преземете документ/


• [21.01.2022] Резултати од испитот по Инженерска графика одржан на 20.01.2022 /преземете документ/


• [20.01.2021] Резултати од парцијалните испити по предметот Резбарство одржани на ден 01.12.2021/12.01.2022 /преземете документ/


• [19.01.2022] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 18.01.2022 /преземете документ/


• [29.12.2021] Конечни оценки од парцијалните испити по предметот Пластификација на дрвото /преземете документ/


• [22.12.2021] Резултати од вториот парцијален испит по предметот Пластификација на дрвото одржан на 20.12.2021 г. /преземете документ/


• [08.12.2021] Резултати од испитите по предметите Познавање на помошните материјали, Површинска обработка на дрвото, Технологија на мебел и финални производи и Финална обработка на дрвото одржани на 07.12.2021 г. /преземете документ/


• [06.12.2021] Резултати од парцијалните испити по предметите Познавање на помошните материјали, Технологија на мебел и финални производи и Резбарство одржани на 29.11/30.11/01.12.2021 г. /преземете документ/


• [29.11.2021] Резултати од парцијалните испити по предметите Материјали од дрво и Пластификација на дрвото одржани на 22/24.11.2021 г. /преземете документ/


• [03.11.2021] ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на парцијални испити по предметите Пластификација на дрвото и Материјали од дрво во зимскиот семестар во учебната 2021/22 година /преземете документ/


• [12.10.2021] ИЗВЕСТУВАЊЕ за настава по предметот Пластификација на дрвото во зимскиот семестар во учебната 2021/22 година /преземете документ/


• [14.09.2021] Резултати од испитите по предметите Пластификација на дрвото и Пиланска технологија на дрвото одржани на 13.09.2021 г. /преземете документ/


• [14.09.2021] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 09/10.09.2021 г. /преземете документ/


• [31.08.2021] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 26/27.08.2021 г. /преземете документ/


• [15.06.2021] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 10/11.06.2021 г. /преземете документ/


• [10.02.2021] Резултати од испитот по Инженерска графика одржан на 09.02.2021 /преземете документ/


• [09.02.2021] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 04/05.02.2021 г. /преземете документ/


• [08.02.2021] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 08.02.2021 /преземете документ/


• [02.02.2021] Резултати од испитот по предметот Пластификација на дрвото одржан на 01.02.2021 г. /преземете документ/


• [28.01.2021] Резултати од испитот по предметот Пиланска технологија на дрвото одржан на 28.01.2021 г. /преземете документ/


• [28.01.2021] Резултати од испитот по предметот Материјали од дрво одржан на 28.01.2021 г. /преземете документ/


• [28.01.2021] Резултати од испитот по предметот Пластификација на дрвото одржан на 27.01.2021 г. /преземете документ/


• [27.01.2021] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 21/22.01.2021 г. /преземете документ/


• [02.12.2020] Резултати од I парцијален испит по предметот Пластификација на дрвото одржан на 23.11.2020 г. /преземете документ/


• [23.09.2020] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 17/18.09.2020 г. /преземете документ/


• [09.09.2020] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 03/04.09.2020 г. /преземете документ/


• [07.09.2020] Резултати од испитот по предметот Пиланска технологија на дрвото одржан на 03.09.2020 г. /преземете документ/


• [24.07.2020] Резултати од испитите по предметите Анатомија на дрвото, Технички својства на дрвото и Испитување на квалитетот на дрвото одржани на 17.07.2020 г. /преземете документ/


• [20.07.2020] Резултати од испитот по предметот Пиланска технологија на дрвото одржан на 17.07.2020 г. /преземете документ/


• [10.07.2020] Список за полагање на испитот по Технички својства на дрвото закажан за 17.07.2020 г. /преземете документ/


• [10.07.2020] Список за полагање на испитот по Анатомија на дрвото закажан за 16.07.2020 г. /преземете документ/


• [10.07.2020] Список за полагање на испитот по Испитување на квалитетот на дрвото закажан за 16.07.2020 г. /преземете документ/


• [09.07.2020] ЈАВНА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА

На ден 16.07.2020 год. (четврток) со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи јавна одбрана на дипломската работа под наслов: "МОТИВАЦИЈАТА КАКО ФАКТОР ЗА УСПЕШНОСТ" изработена од студентот Јовица Рутески со бр. на инд.6035. Одбраната e отворена и секој може да се приклучи преку платформата ZOOM на следниот линк.


• [01.07.2020] ЈАВНА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА

На ден 08.07.2020 год. (вторник) со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи јавна одбрана на дипломската работа под наслов: "ТРАНСФОРМАБИЛНА МАСА - ТРАНС4М" изработена од студентот Ваљон Биљали со бр. на инд.357. Одбраната e отворена и секој може да се приклучи преку платформата 'Microsoft Teams' на следниот линк.


• [21.06.2020] Резултати од испитите по предметите Пластификација на дрвото, Пиланска технологија на дрвото и Материјали од дрво одржани на 17.06.2020 г. /преземете документ/


• [07.05.2020] ЈАВНА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА

На ден 14.05.2020 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи јавна одбрана на дипломската работа под наслов: "СТАНДАРДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СУШЕЊЕ НА МАСИВНО ДРВО" изработена од студентот Тина Трајановска со бр. на инд.452. Одбраната e отворена и секој може да се приклучи преку платформата ZOOM на следниот линк.


• [19.02.2020] Резултати од испитот по Математика одржан на 10.02.2020 г. /преземете документ/


• [06.02.2020] Резултати од испитот по Математика одржан на 27.01.2020 г. /преземете документ/


• [30.01.2020] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 29.01.2020 /преземете документ/


• [30.01.2020] Резултати од испитот по Инженерска графика одржан на 27.01.2020 /преземете документ/


• [30.01.2020] Резултати од II парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 27.01.2020 /преземете документ/


• [27.01.2020] Резултати од испитите по Фурнири и фурнирски плочи и Специјални пресувани производи одржани на 23.01.2020 /преземи документ/


• [22.01.2020] Резултати од парцијалните испити и елаборатите по Машини и транспорт /преземи документ/


• [22.01.2020] Резултати од парцијалните испити и елаборатите по Машини со енергетика /преземи документ/


• [14.01.2020] Резултати од парцијалниот испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 09.01.2020 /преземете документ/


• [13.01.2020] Резултати од II парцијален испит по Теорија на режење на дрвото одржан на 10.01.2020 /преземете документ/


• [10.12.2019] Резултати од првиот парцијален испит по Теорија на режење на дрвото одржан на 06.12.2019 /преземете документ/


• [24.11.2019] Резултати од I парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 20.11.2019 /преземете документ/


• [08.10.2019] РАСПОРЕД за вежби по ИНЖЕНЕРСКА ГРАФИКА за учебната 2019/20 година /преземете документ/


• [27.09.2019] Резултати од испитот по Математика одржан на 26.09.2019 г. /преземете документ/


• [14.09.2019] Резултати од испитот по Математика одржан на 12.09.2019 г. /преземете документ/


• [12.09.2019] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 05.09.2019 /преземете документ/


• [12.09.2019] Резултати од испитот по Внатрешен транспорт одржан на 05.09.2019 /преземете документ/


• [03.07.2019] Резултати од испитот по Математика одржан на 24.06.2019 г. /преземете документ/


• [15.06.2019] Резултати од испитот по Математика во јунската испитна сесија-прв рок /преземете документ/


• [29.05.2019] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 28.05.2019 /преземете документ/


• [13.04.2019] Резултати од I парцијален испит по предметот Дрво во градежништвото /преземете документ/


• [15.02.2019] Резултати од испитот по Математика во јануарската испитна сесија /преземете документ/


• [09.02.2019] Резултати од парцијалниот испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 06.02.2019 /преземете документ/


• [04.02.2019] Резултати од парцијалните испити по Математика за учебната 2018/19 година /преземете документ/


• [01.02.2019] Резултати од испитот по Инженерска графика одржан на 29.01.2019 /преземете документ/


• [01.02.2019] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 28.01.2019 /преземете документ/


• [28.01.2019] Резултати од испитот по Инженерска графика одржан на 15.01.2019 /преземете документ/


• [16.01.2019] Резултати од парцијалниот испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 10.01.2019 /преземете документ/


• [14.01.2019] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 14.01.2019 /преземете документ/


• [12.01.2019] Резултати од II парцијален испит по Теорија на режење на дрвото одржан на 11.01.2019 /преземете документ/


• [12.01.2019] Резултати од II парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 09.01.2019 /преземете документ/


• [08.10.2018] РАСПОРЕД за вежби по ИНЖЕНЕРСКА ГРАФИКА за учебната 2018/19 година /преземете документ/


• [31.08.2018] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 29.08.2018 /преземете документ/


• [19.06.2018] Резултати од испитите по Проектирање на производни процеси , Планирање на инвестициони проекти, Управување со проекти, Менаџмент, Антропометрија со ергономија и Заштита при работа одржани на 13.06.2018 година /преземете документ/


• [18.06.2017] Резултати од испитите по Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна и Производи од иситнето дрво одржани на 13.06.2018 /преземете документ/


• [08.06.2018] Испитот по Математика одржан на 05.06.2018 година не го положи ниту еден кандидат.


• [02.06.2018] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 30.05.2018 /преземете документ/


• [31.05.2018] Резултати од испитот по Математика одржан на 22.05.2018 /преземете документ/


• [31.05.2018] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 30.05.2018 /преземете документ/


• [30.01.2018] Резултати од испитот по Математика одржан на 29.01.2018 година /преземете документ/


• [25.01.2018] Резултати од испитот по Математика одржан на 15.01.2018 година /преземете документ/


• [24.01.2018] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 23.01.2018 /преземете документ/


• [24.01.2018] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 23.01.2018 /преземете документ/


• [10.01.2018] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 09.01.2018 /преземете документ/


• [05.01.2018] Резултати од вториот парцијален испит по Елементи на дрвните конструкции /преземете документ/


• [02.01.2018] Резултати од II парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 27.12.2017 /преземете документ/


• [27.11.2017] Резултати од првиот колоквиум по Математика во учебната 2017/18 година /преземете документ/


• [11.09.2017] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 30.08.2017 /преземете документ/


• [11.09.2017] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 30.08.2017 /преземете документ/


• [24.08.2017] Резултати од испитот по Инженерска графика одржан на 21.08.2017 /преземете документ/


• [23.08.2017] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 16.08.2017 /преземете документ/


• [25.05.2016] Резултати од испитот по Градежна столарија одржан во сесијата мај-2017 /преземете документ/


• [09.02.2017] Резултати од испитот по Математика одржан на 26.01.2017 /преземете документ/


• [02.02.2017] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Производи од иситнето дрво,Фурнири и фурнирски плочи, Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 30.01.2017 /преземете документ/


• [30.01.2017] Резултати од испитите по Елементи на дрвните конструкции и Градежна столарија одржани во сесијата јануари-2017 /преземете документ/


• [27.01.2017] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Производи од иситнето дрво, Плочи од иверки и влакна, Дрвноиндустриско градежништво ,Фурнири и фурнирски плочи и Технологија на отпресоци одржани на 25.01.2017 /преземете документ/


• [23.01.2017] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Производи од иситнето дрво, Дрвноиндустриско градежништво ,Фурнири и фурнирски плочи и Специјални пресувани производи одржани на 18.01.2017 /преземете документ/


• [13.01.2017] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна, Дрвноиндустриско градежништво , Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 10.01.2017 /преземете документ/


• [10.01.2017] Термин за потписи и оцени по предметот Елементи на дрвните конструкции (положено преку колоквиум) во четврток 12.01.2017 од 10 часот.


• [03.01.2017] Резултати од парцијалните испити по Математика за учебната 2016/17 година /преземете документ/


• [20.12.2016] Резултати од првиот парцијален испит по Елементи на дрвните конструкции /преземете документ/


• [28.11.2015] Резултати од првиот парцијален испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 24.11.2016 /преземете документ/


• [22.09.2016] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции одржан во сесијата септември-2016 /преземете документ/


• [15.09.2016] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна, Дрвноиндустриско градежништво , Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 07.09.2016 /преземете документ/


• [12.09.2016] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 06.09.2016 /преземете документ/


• [06.09.2016] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна, Дрвноиндустриско градежништво , Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 05.09.2016 /преземете документ/


• [05.09.2016] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции одржан во сесијата август-2016 /преземете документ/


• [23.08.2016] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 23.08.2016 /преземете документ/


• [23.08.2016] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна, Дрвноиндустриско градежништво , Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 17.08.2016 /преземете документ/


• [15.06.2016] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна, Дрвноиндустриско градежништво , Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 14.06.2016 /преземете документ/


• [11.06.2016] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна, Дрвноиндустриско градежништво , Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 10.06.2016 /преземете документ/


• [08.06.2016] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции одржан во сесијата мај-2016 /преземете документ/


• [08.06.2016] Резултати од испитот по Градежна столарија одржан во сесијата мај-2016 /преземете документ/


• [07.06.2016] Резултати од испитите по Дрвени монтажни објекти, Фурнири и плочи, Познавање на фурнири и плочи, Плочи од иверки и влакна, Производи од иситнето дрво, Фурнири и фурнирски плочи, Технологија на отпресоци и Специјални пресувани производи одржани на 03.06.2016 /преземете документ/


• [02.06.2016] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото / Теорија на режење и алат одржан на 02.06.2016 /преземете документ/


• [02.06.2016] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 02.06.2016 /преземете документ/


• [30.05.2016] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Познавање на фурнири и плочи, Фурнири и фурнирски плочи, Технологија на отпресоци и Дрвени монтажни објекти одржани на 25.05.2016 /преземете документ/


• [19.05.2016] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото / Теорија на режење и алат одржан на 19.05.2016 /преземете документ/


• [18.05.2016] Резултати од II парцијален испит по Специјални пресувани производи / Технологија на отпресоци одржан на 13.05.2016 /преземете документ/


• [11.05.2016] Резултати од II парцијален испит по Дрвени монтажни објекти одржан на 09.05.2016 /преземете документ/


• [24.04.2016] Резултати од II парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 19.04.2016 /преземете документ/


• [14.04.2016] Резултати од првиот парцијален испити по Плочи од иверки и влакна/Производи од иситнето дрво одржан на 31.03.2016 /преземете документ/


• [14.04.2016] Резултати од првиот парцијален испити по Фурнири и плочи одржан на 29.03.2016 /преземете документ/


• [30.03.2016] Резултати од I парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 29.03.2016 /преземете документ/


• [15.03.2016] Компанијата MOBILERI ERALD од Албанија вработува дипломниран инженер по дрвна индустрија. Повеќе информации на веб страницата http://www.mobilerierald.com.


• [04.02.2016] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции одржан на 29.01.2016 г. /преземете документ/


• [04.02.2016] Резултати од испитот по Математика одржан на 27.01.2016 /преземете документ/


• [03.02.2016] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Познавање на фурнири и плочи, Фурнири и фурнирски плочи и Производи од иситнето дрво одржани на 28.01.2016 /преземете документ/


• [28.01.2016] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 26.01.2016 /преземете документ/


• [28.01.2016] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции одржан на 15.01.2016 г. /преземете документ/


• [21.01.2016] Резултати од испитот по Математика одржан на 15.01.2016 /преземете документ/


• [15.01.2016] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 12.01.2016 /преземете документ/


• [13.01.2016] Резултати од испитот по Теорија на режење на дрвото одржан на 12.01.2016 /преземете документ/


• [13.01.2016] Резултати од испитот по Основи на машинствосо енергетика одржан на 12.01.2016 /преземете документ/


• [13.01.2016] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 12.01.2016 година. /преземете документ/


• [12.01.2016] Резултати од парцијалните испити по Математика за учебната 2015/16 година /преземете документ/


• [30.12.2015] Резултати од вториот парцијален испит по Познавање на фурнири и плочи одржан на 24.12.2015 /преземете документ/


• [30.12.2015] Резултати од вториот парцијален испити по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 24.12.2015 /преземете документ/


• [30.12.2015] Резултати од II парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 23.12.2015 /преземете документ/


• [30.12.2015] Резултати од II парцијален испит по Теорија на режење на дрвото одржан на 25.12.2015 /преземете документ/


• [12.12.2015] Резултати од колоквиумот по Елементи на дрвните конструкции /преземете документ/


• [30.11.2014] Резултати од I парцијален испит по Теорија на режење на дрвото / Теорија на режење и алат одржан на 27.11.2015 /преземете документ/


• [20.11.2015] Резултати од првиот парцијален испит по Познавање на фурнири и плочи /преземете документ/


• [20.11.2015] Резултати од првиот парцијален испити по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 12.11.2015 /преземете документ/


• [09.11.2015] Резултати од I парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 04.11.2015 /преземете документ/


• [19.09.2015] Распоред за настава по групи за предметот Инженерска графика во зимскиот семестар во учебната 2015/16 година /преземете документ/


• [14.09.2015] Резултати од испитот по Познавање на фурнири и плочи одржан на 11.09.2015 /преземете документ/


• [14.09.2015] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци, Производи од иситнето дрво и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 03.09.2015 /преземете документ/


• [11.09.2015] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија и Познавање на помошни материјали одржани на 10.09.2015 г. /преземете документ/


• [09.09.2015] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото (колковиум) ,Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство одржани на 09.09.2015 г. /преземете документ/


• [06.09.2015] Резултати од испитите по Менаџмент и Организација на производството одржани на 03.09.2015 /преземете документ/


• [06.09.2015] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 04.09.2015 /преземете документ/


• [06.09.2015] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Заштита при работа одржани на 03.09.2015 /преземете документ/


• [03.09.2015] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 19.08.2015 /преземете документ/


• [03.09.2015] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 19.08.2015 година. /преземете документ/


• [01.09.2015] Резултати од испитите по Познавање на помошните материјали, Финална обработка на дрвото,Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија одржани на 26.08.2015 г. /преземете документ/


• [26.08.2015] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 18.08.2015 /преземете документ/


• [26.08.2015] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото,Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарств одржани на 24.08.2015 г. /преземете документ/


• [20.08.2015] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 18.08.2015 /преземете документ/


• [23.06.2015] Резултати од испитот по Подготовка на производството и Елементи на дрвните конструкции одржани на 15.06.2015 година /преземете документ/


• [17.06.2015] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци, Производи од иситнето дрво и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 11.06.2015 /преземете документ/


• [17.06.2015] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 10.06.2015 /преземете документ/


• [17.06.2015] Резултати од испитот по Компјутерска графика одржан на 15.06.2015 /преземете документ/


• [12.06.2015] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 08.06.2015 година. /преземете документ/


• [12.06.2015] Резултати од испитот по Основи на машинство со енергетика одржан на 08.06.2015 година. /преземете документ/


• [12.06.2015] Резултати од испитот по Хемија одржан во на 10.06.2015 година. /преземете документ/


• [11.06.2015] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство и Познавање на помошни материјали одржани на 08/10.06.2015 г. /преземете документ/


• [10.06.2015] Резултати од испитите по Елементи на дрвните конструкции и Подготовка на производството одржани на 01.06.2015 /преземете документ/


• [08.06.2015] Резултати од испитот по Компјутерска графика одржан на 04.06.2015 /преземете документ/


• [01.06.2015] Резултати од III парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 28.05.2015 /преземете документ/


• [28.05.2015] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 26.05.2015 /преземете документ/


• [22.05.2015] Резултати од II парцијален испит по Менаџмент во учебната 2014/15 /преземете документ/


• [22.05.2015] Резултати од испитот по Хемија одржан во испитната сесија МАЈ/ЈУНИ-2015 /преземете документ/


• [22.05.2015] Резултати од II парцијален испит по Технологија на отпресоци одржан на 13.05.2015 /преземете документ/


• [13.05.2015] Резултати од II парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 04.05.2015 /преземете документ/


• [10.05.2015] Резултати од II парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 07.05.2015 /преземете документ/


• [09.04.2015] Резултати од I парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 31.03.2015 /преземете документ/


• [09.04.2015] Резултати од првиот парцијален испит по Економика во учебната 2014/15 година /преземете документ/


• [03.04.2015] Резултати од I парцијален испит по Технологија на отпресоци /преземете документ/


• [31.03.2015] Резултати од I парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 26.03.2015 /преземете документ/


• [31.03.2015] Резултати од I парцијален испит по Планирање на инвестициони проекти /преземете документ/


• [31.03.2015] Резултати од I парцијален испит по Внатрешен транспорт /преземете документ/


• [02.03.2014] Резултати од испитите по Технологија на тапациран мебел /ентериер, Површинска обработка, Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија одржани на 25.02.2015 г. /преземете документ/


• [02.02.2015] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 23.01.2015 /преземете документ/


• [02.02.2015] Резултати од парцијалните испити по Економика - 2014/15 /преземете документ/


• [02.02.2015] Резултати од парцијалните испити по Екологија на технолошките процеси - 2014/15 /преземете документ/


• [29.01.2015] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Контрола на квалитетот на производството, Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 27.01.2015 /преземете документ/


• [27.01.2015] Резултати од испитите по Теорија на режење на дрвото / Теорија на режење и алат одржани на 26.01.2015 /преземете документ/


• [26.01.2015] Резултати од испитот по Хемија одржан на 21.01.2015 година /преземете документ/


• [15.01.2015] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Контрола на квалитетот на производството, Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 13.01.2015 /преземете документ/


• [15.01.2015] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 12.01.2015 /преземете документ/


• [15.01.2015] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 12.01.2015 /преземете документ/


• [14.01.2015] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 09.01.2015 /преземете документ/


• [08.01.2015] Резултати од II парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 24.12.2014 /преземете документ/


• [08.01.2015] Резултати од II парцијален испит по Теорија на режење на дрвото / Теорија на режење и алат одржан на 26.12.2014 /преземете документ/


• [02.01.2015] Резултати од II парцијален испит по предметот Познавање на фурнири и плочи /преземете документ/


• [02.01.2015] Резултати од II парцијален испит по предметот Фурнири и фурнирски плочи /преземете документ/


• [15.12.2014] Резултати од I и II парцијален испит по Машини 2 - конечни оценки /преземете документ/


• [06.12.2014] Резултати од I и II парцијален испит по Машини со енергетика /преземете документ/


• [06.12.2014] Резултати од I и II парцијален испит по Машини 2 /преземете документ/


• [06.12.2014] Резултати од I парцијален испит по Теорија на режење на дрвото / Теорија на режење и алат одржан на 14.11.2014 /преземете документ/


• [01.12.2014] Резултати од I парцијален испит по предметот Познавање на фурнири и плочи /преземете документ/


• [01.12.2014] Резултати од I парцијален испит по предметот Фурнири и фурнирски плочи /преземете документ/


• [01.12.2014] Резултати од I парцијален испит по предметот Дрво во градежништвото /преземете документ/


• [01.12.2014] Резултати од испитот по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 15.11.2014 /преземете документ/


• [22.11.2014] Резултати од I парцијален испит по предметот Инженерска графика одржан на 05.11.2014 /преземете документ/


• [19.11.2014] Резултати од I парцијален испит по предметот Машини со енергетика /преземете документ/


• [19.11.2014] Резултати од I парцијален испит по предметот Машини 2 /преземете документ/


• [07.11.2014] Резултати од испитите кај проф. д-р Виолета Ефремовска одржани на 05.11.2014 /преземете документ/


• [05.11.2014] Резултати од парцијалниот испит по Познавање на помошни материјали одржан на 27.10.2014 г. /преземете документ/


• [18.09.2014] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство и Познавање на помошни материјали одржани на 15/17.09.2014 г. /преземете документ/


• [16.09.2014] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Производи од иситнето дрво, Технологија на отресоци и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 10.09.2014 /преземете документ/


• [11.09.2014] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Контрола на квалитетот на производството, Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 09.09.2014 /преземете документ/


• [11.09.2014] Резултати од испитот по Хемија одржан во августовско-септемвриската испитна сесија-2014 /преземете документ/


• [06.09.2014] Резултати од испитите по Машини 2 и Внатрешен транспорт одржани на 01.09.2014 /преземете документ/


• [02.09.2014] Резултати од испитите по Теорија на режење и алат одржани во испитната сесија АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ-2014 /преземете документ/


• [02.09.2014] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 01.09.2014 /преземете документ/


• [01.09.2014] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Организација на производството и Менаџмент одржани на 27.08.2014 /преземете документ/


• [29.08.2014] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство и Познавање на помошни материјали одржани на 25/27.08.2014 г. /преземете документ/


• [29.08.2014] Резултати од испитите по Маркетинг, Економика и Екологија на технолошките процеси одржани на ден 29.08.2014 /преземете документ/


• [26.08.2014] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 21.08.2014 /преземете документ/


• [14.07.2014] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции во испитната сесија јуни-2014 - втора декада /преземете документ/


• [23.06.2014] Резултати од испитот по Хемија одржан во испитната сесија МАЈ/ЈУНИ-2014 /преземете документ/


• [23.06.2014] Резултати од дополнителниот испит по Организација на производството одржан на 17.06.2014 /преземете документ/


• [21.06.2014] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство и Познавање на помошни материјали одржани на 16.06.2014 г. /преземете документ/


• [19.06.2014] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 12.06.2014 /преземете документ/


• [13.06.2014] Резултати од испитите по Планирање на инвестициони проекти и Проектирање на производни процеси одржани на 11.06.2014 /преземете документ/


• [11.06.2014] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија и Организација на производството одржани на 05.06.2014 /преземете документ/


• [11.06.2014] Резултати од испитите по Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 05.06.2014 /преземете документ/


• [11.06.2014] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 03.06.2014 /преземете документ/


• [10.06.2014] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции во испитната сесија мај-2014 /преземете документ/


• [05.06.2014] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 02.06.2014 /преземете документ/


• [05.06.2014] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 02.06.2014 /преземете документ/


• [30.05.2014] Настава, потписи и резултати по предметот Елементи на дрвните конструкции во учебната 2013/14 /преземете документ/


• [30.05.2014] Резултати од испитите по Планирање на инвестициони проекти и Проектирање на производни процеси одржани на 28.05.2014 /преземете документ/


• [30.05.2014] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 26.05.2014 /преземете документ/


• [29.05.2014] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Контрола на квалитетот на производството, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 22.05.2014 /преземете документ/


• [27.05.2014] Конечни оценки по предметот Дрвноиндустриско градежништво за студентите кои положиле преку парцијални испити - учебна 2013/14 /преземете документ/


• [27.05.2014] Резултати од II парцијален испит по Производи од иситнето дрво одржан на 23.05.2014 /преземете документ/


• [25.05.2014] Резултати од III парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 22.05.2014 /преземете документ/


• [22.05.2014] Резултати од II парцијален испит по Технологија на отпресоци /преземете документ/


• [22.05.2014] Резултати од II парцијален испит по предметите Планирање на инвестициони проекти и Проектирање на производни процеси одржан на 16.05.2014 /преземете документ/


• [21.05.2014] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 19.05.2014 /преземете документ/


• [21.05.2014] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 19.05.2014 /преземете документ/


• [19.05.2014] Резултати од II парцијален испит по Заштита при работа одржан на 12.05.2014 /преземете документ/


• [13.05.2014] Резултати од II парцијален испит по Менаџмент одржан на 09.04.2014 /преземете документ/


• [11.05.2014] Резултати од II парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 08.05.2014 /преземете документ/


• [10.05.2014] Информација за доделување ПОТПИСИ по предметите Антропометрија со ергономија, Заштита при работа и Менаџмент /преземете документ/


• [10.05.2014] Резултати од III парцијален испит по Антропометрија со ергономија одржан на 08.05.2014 /преземете документ/


• [03.05.2014] Резултати од II парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 24.04.2014 /преземете документ/


• [25.04.2014] Резултати од испитот по Антропометрија со ергономија одржан на 12.04.2014 /преземете документ/


• [15.04.2014] Резултати од I парцијален испит по Технологија на отпресоци /преземете документ/


• [15.04.2014] Резултати од I парцијален испит по Производи од иситнето дрво одржан на 03.04.2014 /преземете документ/


• [15.04.2014] Резултати од испитите по Познавање на фурнири и плочи и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 12.04.2014 /преземете документ/


• [15.04.2014] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 12.04.2014 /преземете документ/


• [07.04.2014] Резултати од I парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 26.03.2014 /преземете документ/


• [07.04.2014] Резултати од II парцијален испит по Менаџмент одржан на 28.03.2014 /преземете документ/


• [30.03.2014] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство и Познавање на помошни материјали одржани во мартовската испитна сесија /преземете документ/


• [26.03.2014] Резултати од I парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 20.03.2014 /преземете документ/


• [12.03.2014] Резултати од I парцијален испит по Познавање на помошните материјали одржан на 11.03.2014 /преземете документ/


• [12.03.2014] Резултати од I парцијален испит по Машини 1 одржан на 10.03.2014 /преземете документ/


• [28.02.2014] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство и Познавање на помошни материјали одржани во февруарската испитна сесија /преземете документ/


• [04.02.2014] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрвото, Резбарство и Познавање на помошни материјали одржани во јануарската испитна сесија /преземете документ/


• [04.02.2014] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 30.01.2014 /преземете документ/


• [04.02.2014] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции одржан во јануарската испитна сесија /преземете документ/


• [31.01.2014] Резултати од испитот по Основи на машинство со енергетика одржан на 27.01.2014 /преземете документ/


• [31.01.2014] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 27/29.01.2014 /преземете документ/


• [31.01.2014] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 27.01.2014 /преземете документ/


• [31.01.2014] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Контрола на квалитетот на производството, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 27.01.2014 и 28.01.2014 /преземете документ/


• [30.01.2014] Резултати од испитите по Машини 1, Машини 2 и Внатрешен транспорт одржани на 27.01.2014 /преземете документ/


• [20.01.2014] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво,Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 15.01.2014 /преземете документ/


• [17.01.2014] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Контрола на квалитетот на производството, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 13.01.2014 /преземете документ/


• [15.01.2014] Резултати од испитите по Машини 1, Машини 2 и Внатрешен транспорт одржани на 13.01.2014 /преземете документ/


• [14.01.2014] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 13.01.2014 /преземете документ/


• [14.01.2014] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 13.01.2014 /преземете документ/


• [08.01.2014] Резултати од II парцијален испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 27.12.2013 /преземете документ/


• [08.01.2014] Резултати од II парцијален испит по Познавање на фурнири и плочи одржан на 27.12.2013 /преземете документ/


• [08.01.2014] Резултати од II парцијален испит по Теорија на режење и алат одржан на 27.12.2013 /преземете документ/


• [05.01.2014] Резултати од парцијалните испити по Економика - 2013/14 /преземете документ/


• [30.12.2013] Информација за доделување ПОТПИСИ по предметите Антропометрија со ергономија и Организација на производството /преземете документ/


• [30.12.2013] Резултати од II парцијален испит по Антропометрија со ергономија одржан на 24.12.2013 /преземете документ/


• [30.12.2013] Резултати од парцијалните испити по Екологија на технолошките процеси - 2013/14 /преземете документ/


• [30.12.2013] Резултати од II парцијален испит по Организација на производството одржан на 24.12.2013 /преземете документ/


• [05.12.2013] Резултати од I парцијален испит по Теорија на режење и алат одржан на 22.11.2013 /преземете документ/


• [14.11.2013] Резултати од I парцијален испит по Антропометрија со ергономија одржан на 11.11.2013 /преземете документ/


• [12.11.2013] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво и Фурнири и фурнирски плочи одржани на 05.11.2013 /преземете документ/


• [12.11.2013] Резултати од испитите по Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија, Технологија на тапациран мебел, Површинска обработка на дрворо и Познавање на помошни материјали одржани на 06.11.2013 /преземете документ/


• [05.11.2013] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 04.11.2013 /преземете документ/


• [24.09.2013] Резултати од испитот по Хемија одржан во августовско-септемвриската испитна сесија /преземете документ/


• [20.09.2013] Резултати од испитите по Елементи на дрвните конструкции и Подготовка на производството одржани во мајско-јунската испитна сесија /преземете документ/


• [20.09.2013] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Фурнири и фурнирски плочи, Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 10.09.2013 /преземете документ/


• [06.09.2013] Резултати од испитот по МАШИНИ 1 одржан на 05.09.2013 година. /преземете документ/


• [06.09.2013] Резултати од испитите по ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ одржани на 22.08 / 05.09.2013 година. /преземете документ/


• [02.09.2013] Испитите по предметите: фурнири и фурнирски плочи, дрвноиндустриско градежништво, технологија на отпресоци, производи од иситнето дрво и познавање на фурнири и плочи ќе се одржат на ден 10.09.2013 год. со почеток во 12 часот.


• [30.08.2013] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Контрола на квалитетот на производството, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 27.08.2013 /преземете документ/


• [30.08.2013] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Фурнири и фурнирски плочи, Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 20.08.2013 /преземете документ/


• [26.06.2013] Резултати од испитите по Елементи на дрвните конструкции и Подготовка на производството одржани во мајско-јунската испитна сесија-втора декада /преземете документ/


• [18.06.2013] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Фурнири и фурнирски плочи, Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 13.06.2013 /преземете документ/


• [17.06.2013] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 07.06.2013 /преземете документ/


• [17.06.2013] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент и Заштита при работа одржани на 14.06.2013 /преземете документ/


• [13.06.2013] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 06,06,2013 година. /преземете документ/


• [13.06.2013] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 06,06,2013 година. /преземете документ/


• [13.06.2013] Резултати од испитот по Основи на машинство со енергетика одржан на 06,06,2013 година. /преземете документ/


• [11.06.2013] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 11.06.2013 /преземете документ/


• [11.06.2013] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Фурнири и фурнирски плочи, Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отресоци и Производи од иситнето дрво одржани на 06.06.2013 /преземете документ/


• [10.06.2013] Резултати од испитите по Елементи на дрвните конструкции и Подготовка на производството одржани во мајско-јунската испитна сесија /преземете документ/


• [30.05.2013] Резултати од испитите по Маркетинг и Економика одржани на 27.05.2013 и резултати од парцијалните испити по Маркетинг /преземете документ/


• [27.05.2013] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Менаџмент, Заштита при работа и Организација на производството одржани на 22.05.2013 /преземете документ/


• [24.05.2013] Список на активности за студентите по Елементи на дрвни конструкции за учебната 2012/13 година /преземете документ/


• [24.05.2013] Резултати од вториот парцијален испит по Елементи на дрвни конструкции. /преземете документ/


• [21.05.2013] Резултати од вториот парцијален испит по Основи на машинство со конечни оценки. /преземете документ/


• [21.05.2013] Резултати од третиот парцијален испит по Информатика со конечни оценки. /преземете документ/


• [19.05.2013] Резултати од II парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 09.05.2013 /преземете документ/


• [18.05.2013] Резултати од II парцијален испит по Заштита при работа одржан на 14.05.2013 /преземете документ/


• [09.05.2013] Резултати од II парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 30.04.2013 /преземете документ/


• [08.04.2013] Соопштение за студентите кои не го положиле првиот парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 30.03.2013 /преземете документ/


• [08.04.2013] Резултати од I парцијален испит по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 30.03.2013 /преземете документ/


• [07.04.2013] Резултати од I парцијален испит по Нумеричко управување на машините одржан на 04.04.2013 /преземете документ/


• [30.03.2013] Резултати од испитите по Организација на производството и Антропометрија со ергономија одржани на 26.03.2013 /преземете документ/


• [29.03.2013] Резултати од испитите по Маркетинг и Економика одржани на 27.03.2013 /преземете документ/


• [07.03.2013] Резултати од испитите по Организација на производството, Менаџмент и Антропометрија со ергономија одржани на 26.02.2013 /преземете документ/


• [28.02.2013] Резултати од испитите по Маркетинг и Економика одржани на 27.02.2013 /преземете документ/


• [02.02.2013] Резултати од испитите по Организација на производството, Контрола на квалитетот на производството, Менаџмент, Антропометрија со ергономија и Заштита при работа одржани на 29.01.2013 /преземете документ/


• [01.02.2013] Резултати од испитот по Производи од иситнето дрво одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [01.02.2013] Резултати од испитот по Познавање на фурнири и плочи одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [01.02.2013] Резултати од испитот по Композитни материјали одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [01.02.2013] Резултати од испитот по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [01.02.2013] Резултати од испитот по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [01.02.2013] Резултати од испитот по Технологија на отпресоци одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [30.01.2013] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 28.01.2013 /преземете документ/


• [28.01.2013] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 25.01.2013 /преземете документ/


• [24.01.2013] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [24.01.2013] Резултати од испитот по Подготовка на производството одржан на 24.01.2013 /преземете документ/


• [24.01.2013] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 22.01.2013 /преземете документ/


• [24.01.2013] Резултати од испитот по Основи на машинство со енергетика одржан на 22.01.2013 /преземете документ/


• [21.01.2013] Резултати од испитите по Екологија на технолошките процеси, Маркетинг и Економика одржани на 17.01.2013 /преземете документ/


• [17.01.2013] Резултати од испитите по Организација на производството, Контрола на квалитетот на производството, Антропометрија со ергономија и Заштита при работа одржани на 15.01.2013 /преземете документ/


• [16.01.2013] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 09.01.2013 /преземете документ/


• [16.01.2013] Резултати од испитот по Технологија на отпресоци одржан на 10.01.2013 /преземете документ/


• [16.01.2013] Резултати од испитот по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 10.01.2013 /преземете документ/


• [16.01.2013] Резултати од испитот по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 10.01.2013 /преземете документ/


• [16.01.2013] Резултати од испитот по Производи од иситнето дрво одржан на 10.01.2013 /преземете документ/


• [16.01.2013] Резултати од испитот по Познавање на фурнири и плочи одржан на 10.01.2013 /преземете документ/


• [15.01.2013] Резултати од парцијалните испити по Економика во учебната 2012/13 година /преземете документ/


• [13.01.2013] Резултати од континуираното оценување по Хемија во учебната 2012/13 година /преземете документ/


• [09.01.2013] Резултати од парцијалните испити по Екологија на технолошките процеси /преземете документ/


• [04.01.2013] Резултати од II парцијален испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 28.12.2012 /преземете документ/


• [04.01.2013] Резултати од II парцијален испит по Познавање на фурнири и плочи одржан на 28.12.2012 /преземете документ/


• [03.01.2013] Резултати од II парцијален испит по Теорија на режење и алат одржан на 26.12.2012 /преземете документ/


• [03.01.2013] Резултати од II парцијален испит по Организација на производството одржан на 25.12.2012 /преземете документ/


• [03.01.2013] Резултати од II парцијален испит по Антропометрија со ергономија одржан на 24.12.2012 /преземете документ/


• [24.12.2012] Резултати од испитот по Организација на производството и Заштита при работа одржан на ден 13.12.2012 /преземете документ/


• [22.12.2012] Резултати од третиот парцијален испит по Внатрешен транспорт /преземете документ/


• [22.12.2012] Резултати од третиот парцијален испит по Машини 2 /преземете документ/


• [07.12.2012] Резултати од испитите по Маркетинг и Економика одржани на 07.12.2012 /преземете документ/


• [06.12.2012] Резултати од II парцијален испит по Внатрешен транспорт одржан на 04.12.2012 /преземете документ/


• [20.11.2012] Резултати од испитите кај Проф. д-р Живка Мелоска одржани на 16.11.2012 /преземете документ/


• [19.11.2012] Резултати од I парцијален испит по Машини 2 одржан на 14.11.2012 /преземете документ/


• [19.11.2012] Резултати од I парцијален испит по Внатрешен транспорт одржан на 13.11.2012 /преземете документ/


• [16.11.2012] Резултати од I парцијален испит по Организација на производството одржан на 13.11.2012 /преземете документ/


• [14.11.2012] Резултати од I парцијален испит по Теорија на режење и алат одржан на 07.11.2012 /преземете документ/


• [14.11.2012] Резултати од I парцијален испит по Антропометрија со ергономија одржан на 12.11.2012 /преземете документ/


• [02.11.2012] Резултати од I парцијален испит по Хемија одржан на 26.10.2012 /преземете документ/


• [01.10.2012] РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ по ФИЗИКА за зимскиот семестар во учебната 2012/13 година. /преземете документ/


• [27.09.2012] Соопштение за донесена дисциплинска мерка за студентот Ѓорѓи Бисиновски, бр. инд. 6913. /преземете документ/


• [27.09.2012] Соопштение за донесена дисциплинска мерка за студентот Александра Трајкова, бр. инд. 6715. /преземете документ/


• [19.09.2012] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Производи од иситнето дрво и Познавање на фурнири и плочи одржани на 12.09.2012 /преземете документ/


• [13.09.2012] Резултати од испитите по Организација на производството, Заштита при работа и Контрола на квалитетот на производството одржани на 11.09.2012 /преземете документ/


• [13.09.2012] Резултати од испитите по Маркетинг и Економика одржани на 11.09.2012 /преземете документ/


• [11.09.2012] Резултати од испитите по Основи на машинство со енергетика и Теорија на режење и алат одржани на 04.09.2012 /преземете документ/


• [10.09.2012] Резултати од испитот по Антропометрија со ергономија одржан на 10.09.2012 /преземете документ/


• [09.09.2012] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Производи од иситнето дрво, Технологија на отпресоци и Познавање на фурнири и плочи одржани на 29.08.2012 /преземете документ/


• [09.09.2012] Резултати од испитите по Машини 2 и Внатрешен транспорт одржани на 21.08.2012 /преземете документ/


• [31.08.2012] Резултати од испитите по Организација на производството, Заштита при работа и Контрола на квалитетот на производството одржани на 31.08.2012 /преземете документ/


• [31.08.2012] Резултати од испитот по Менаџмент одржан на 30.08.2012 /преземете документ/


• [05.07.2012] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Производи од иситнето дрво и Познавање на фурнири и плочи одржани на 25.06.2012 /преземете документ/


• [20.06.2012] Резултати од испитите по Организација на производството, Контрола на квалитетот на производството и Заштита при работа одржани на 14.06.2012 /преземете документ/


• [20.06.2012] Резултати од испитот по Математика одржан на 14.06.2012 /преземете документ/


• [13.06.2012] Резултати од испитите по Менаџмент и Антропометрија со ергономија одржани на 13.06.2012 /преземете документ/


• [13.06.2012] Резултати од испитите по Дрвноиндустриско градежништво, Производи од иситнето дрво, Познавање на фурнири и плочи и Технологија на отпресоци одржани на 04.06.2012 /преземете документ/


• [07.06.2012] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 04.06.2012 /преземете документ/


• [07.06.2012] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 04.06.2012 /преземете документ/


• [07.06.2012] Резултати од испитот по Основи на машинство со енергетика одржан на 04.06.2012 /преземете документ/


• [07.06.2012] Резултати од испитите по Маркетинг, Екологија на технолошки процеси и Економика одржани на 05.06.2012 /преземете документ/


• [07.06.2012] Резултати од испитот по Математика одржан на 04.06.2012 /преземете документ/


• [31.05.2012] Резултати од испитите по Организација на производството, Контрола на квалитетот на производството и Заштита при работа одржани на 31.05.2012 /преземете документ/


• [30.05.2012] Резултати од испитите по Менаџмент и Антропометрија со ергономија одржани на 30.05.2012 /преземете документ/


• [28.05.2012] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините одржан на 21.05.2012 /преземете документ/


• [28.05.2012] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 21.05.2012 /преземете документ/


• [20.05.2012] Резултати од третиот парцијален испит по Информатика со конечни оценки. /преземете документ/


• [20.05.2012] Резултати од вториот парцијален испит по Основи на машинство со енергетика /конечни оценки/ одржан на 14.05.2012 /преземете документ/


• [17.05.2012] Резултати од вториот парцијален испит по Менаџмент одржан на 10.05.2012 /преземете документ/


• [13.05.2012] Резултати од вториот парцијален испит по Нумеричко управување на машините /конечни оценки/ одржан на 11.05.2012 /преземете документ/


• [09.05.2012] Резултати од првиот парцијален испит по Ликовно изразување со пластично обликување одржан на 04.05.2012 /преземете документ/


• [27.04.2012] Резултати од првиот парцијален испит по Основи на машинство со енергетика одржан на 09.04.2012 /преземете документ/


• [17.02.2012] Распоред за настава по предметот Информатика во летниот семестар 2011/12 /преземете документ/


• [09.02.2012] Резултати од испитот по Математика одржан на 06.02.2012 /преземете документ/


• [01.02.2012] Резултати од испитот по Математика одржан на 30.01.2012 /преземете документ/


• [01.02.2012] Резултати од испитите по Маркетинг, Екологија на технолошки процеси и Економика одржани на 30.01.2012 и 31.01.2012 /преземете документ/


• [31.01.2012] Резултати од испитите по предметите Дрвноиндустриско градежништво, Фурнири и фурнирски плочи, Познавање на фурнири и плочи, Технологија на отпресоци и Производи од иситнето дрво одржани на ден 27.01.2012 и 30.01.2012 /преземете документ/


• [31.01.2012] Резултати од испитите по Менаџмент и Антропометрија со ергономија одржани на 30.01.2012 /преземете документ/


• [30.01.2012] Резултати од испитите по Организација на производството, Заштита при работа и Контрола на квалитетот на производството одржани на 26.01.2012 /преземете документ/


• [26.01.2012] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 23.01.2012 /преземете документ/


• [25.01.2012] Резултати од испитот по Математика одржан на 23.01.2012 /преземете документ/


• [25.01.2012] Резултати од испитот по Англиски јазик одржан на 20.01.2012 /преземете документ/


• [19.01.2012] Резултати од испитите по предметите „Дрвноиндустриско градежништво“, „Фурнири и фурнирски плочи“, „Познавање на фурнири и плочи“, „Технологија на отпресоци“ и „Производи од иситнето дрво“ одржани на ден 16.01.2012 и 18.01.2012 /преземете документ/


• [19.01.2012] Резултати од колоквиумот по предметите „Дрвноиндустриско градежништво“, „Фурнири и фурнирски плочи“ и „Производи од иситнето дрво“ одржан на ден 18.01.2012 /преземете документ/


• [18.01.2012] Резултати од колоквиумите по Хемија - севкупни резултати - за учебна 2011/12 /преземете документ/


• [18.01.2012] Резултати од испитот по Англиски јазик одржан на 12.01.2012 /преземете документ/


• [18.01.2012] Резултати од испитите по Менаџмент и Антропометрија со ергономија одржани на 17.01.2012 /преземете документ/


• [12.01.2012] Резултати од испитот по Основи на дендрологија одржан на 11.01.2012 /преземете документ/


• [11.01.2012] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 10.01.2012 /преземете документ/


• [10.01.2012] Резултати од II парцијален испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 28.12.2011 /преземете документ/


• [10.01.2012] Резултати од II парцијален испит по Познавање на фурнири и плочи одржан на 28.12.2011 /преземете документ/


• [06.01.2012] Резултати од II парцијален испит по Теорија на режење и алат одржан на 28.12.2011 /преземете документ/


• [04.01.2012] Резултати од II парцијален испит по Организација на производството одржан на 29.12.2011 /преземете документ/


• [15.12.2011] Резултати од II колоквиум по Хемија одржан на 09.12.2011 /преземете документ/


• [10.12.2011] Резултати од I парцијален испит по Теорија на режење и алат одржан на 16.11.2011 /преземете документ/


• [26.11.2011] Резултати од I парцијален испит по Фурнири и фурнирски плочи одржан на 17.11.2011 /преземете документ/


• [26.11.2011] Резултати од I парцијален испит по Познавање на фурнири и плочи одржан на 16.11.2011 /преземете документ/


• [26.11.2011] Резултати од испитот по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 22.11.2011 /преземете документ/


• [24.11.2011] Резултати од I парцијален испит по Антропометрија со ергономија одржан на 21.11.2011 /преземете документ/


• [23.11.2011] Резултати од I колоквиум по Математика /преземете документ/


• [14.11.2011] Резултати од I колоквиум по Хемија одржан на 27.10.2011 /преземете документ/


• [03.11.2011] Резултати од испитите по Организација на производството и Менаџмент одржани на 25.10.2011 /преземете документ/


• [13.09.2011] Резултати од испитот по Дрвноиндустриско градежништво одржан на 07.09.2011 /преземете документ/


• [13.09.2011] Резултати од испитот по нумеричко управување на машините со информатика одржан на 06.09.2011 /преземете документ/


• [13.09.2011] Резултати од испитот по Основи на машинство со енергетика одржан на 06.09.2011 /преземете документ/


• [07.09.2011] Резултати од испитите по Познавање на помошните материјали, Финална обработка на дрвото, технологија на мебел и ентериер одржани на 07.09.2011 /преземете документ/


• [07.09.2011] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Организација на производството, Менаџмент и Заштита при работа одржани на 01.09.2011 /преземете документ/


• [05.09.2011] Резултати од колоквиумот по Финална обработка на дрвото одржан на 05.09.2011 /преземете документ/


• [01.09.2011] Резултати од испитите по Маркетинг и Економика во августовска испитна сесија-2011 /преземете документ/


• [26.08.2011] Резултати од испитите по Антропометрија со ергономија, Организација на производството, Менаџмент и Контрола на квалитетот во августовска испитна сесија-2011 /преземете документ/


• [24.06.2011] Резултати - Организација на производството - Задачите од дополнителниот испит одржан на 23.06.2011 година ги одговорија сите кандидати и можат да земат оценка.


• [22.06.2011] Резултати од испитот по Елементи на дрвните конструкции во јунската испитна сесија-2011 /преземете документ/


• [20.06.2011] Резултати од испитите по Познавање на помошни материјали, Финална обработка на дрвото, Технологија на мебел и ентериер/градежна столарија одржани на 15.06.2011 /преземете документ/


• [17.06.2011] Резултати од испитот по Организација на производството одржан на 15.06.2011 /преземете документ/


• [15.06.2011] Резултати од испитите по Маркетинг и Економика одржани на 14.06.2011 /преземете документ/


• [15.06.2011] Соопштение: ОЦЕНКИ ОД ПАРЦИЈАЛНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАРКЕТИНГ НА 17.06. 2011 ВО 9.00 часот.


• [04.06.2011] Резултати од испитот по Основи на машинство со енергетика одржан на 02.06.2011 /преземете pdf документ/


• [04.06.2011] Резултати од испитот по Теорија на режење и алат одржан на 02.06.2011 /преземете pdf документ/


• [04.06.2011] Резултати од испитот по Нумеричко управување на машините со информатика - 02.06.2011 г. /преземете pdf документ/


• [30.05.2011] Резултати од парцијалните испити по Основи на машинство со енергетика - конечни оценки /преземете pdf документ/


• [26.05.2011] Резултати од парцијалните испити по Информатика - конечни оценки /преземете pdf документ/


• [10.05.2011] Распоред за полагање на испити во испитната сесија мај/јуни 2011 /повеќе.../


• [16.04.2011] Во деновите 16 и 28 април 2011 година ќе се одржат отворени денови за презентација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Факултетот за дизајн и ... /преземете флаер/


• [16.04.2011] КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2011/12 година /преземете pdf документ/


• [26.03.2011] Листа на екстерни и интерни предмети од државната матура потребни за пријавување за запишување во прва година на конкурсот за учебната 2011/12 година /преземете pdf документ/


• [26.02.2011] Заверка на зимскиот семестар во учебната 2010/11 година за студентите од II, III, IV година и апсолвенти /повеќе.../


• [26.02.2011] Заверка на зимскиот семестар за учебната 2010/11 за студентите во I година /повеќе.../

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани