. 16- .3,
. 223, 1000

.: 02/6154660
: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

 
. - e-mail: zlateski@fdtme.ukim.edu.mk
. - e-mail: jakimovska@fdtme.ukim.edu.mk
Ł
. - e-mail: nikoljski@fdtme.ukim.edu.mk
. - e-mail: meloska@fdtme.ukim.edu.mk
   
     
 
. e-mail: nedelkoska@fdtme.ukim.edu.mk
e-mail: alkova@fdtme.ukim.edu.mk
e-mail: temelkova@fdtme.ukim.edu.mk
/
e-mail: trpkovska@fdtme.ukim.edu.mk
e-mail: kraljevska@fdtme.ukim.edu.mk

 

 

© 2011 -