УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел. 02/6154660
факс 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА СЕПТЕМВРИ-2022

Предмет Време и место на одржување
Датум/Час Начин на одржување
3Д Графика

23.08.2022 / 10:00
02.09.2022 / 10:00

со физичко присуство
(компјутерска училница)
Анатомија на дрвото

01.09.2022 / 9:00
15.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
(Шум.факултет)
Антропометрија со ергономија

02.09.2022 / 9:00
16.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Внатрешен транспорт

22.08.2022 / 9:00
05.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Градежна столарија    
Дрвени монтажни објекти

26.08.2022 / 12:00
13.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Дрво во градежништвото / Дрвноиндустриско градежништво

26.08.2022 / 12:00
13.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Екологија на технолошките процеси    
Економика

24.08.2022 / 9:00
07.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Елементи на дрвните конструкции    
Елементи на организација на простор    
Елементи на проектирање на мебел и ентериер

25.08.2022 / 9:00
01.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Заштита при работа

31.08.2022 / -
14.09.2022 / -

online
Индустриски дизајн - современи движења

02.09.2022 / 9:00
16.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Инженерска графика

22.08.2022 / 9:00
05.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Испитување на квалитетот на дрвото

01.09.2022 / 9:00
15.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
(Шум.факултет)
Историја на уметноста    
Историја на уметноста низ стилови    
Истражување на пазарот за мебел    
Композиција, осветлување, бои

02.09.2022 / 9:00
16.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Конструирање на мебел и градежна столарија    
Конструирање на мебел и ентериер    
Конструктивни системи во обликување на простор    
Контрола на квалитетот на производството    
Ликовно изразување со пластично обликување    
Маркетинг

24.08.2022 / 9:00
07.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Математика    
Материјали од дрво    
Машини и транспорт

22.08.2022 / 9:00
05.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Машини со енергетика

22.08.2022 / 9:00
05.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Менаџмент

31.08.2022 / -
14.09.2022 / -

online
Нацртна геометрија / Нацртна геометрија со техничко цртање

24.08.2022 / 9:00
14.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Нумеричко управување на машините

22.08.2022 / 9:00
05.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Организација на производството

24.08.2022 / 9:00
07.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Организација на простор    
Основи на машинство со енергетика    
Перспектива

25.08.2022 / 10:30
01.09.2022 / 10:30

со физичко присуство
Пиланска преработка на дрвото / Пиланска технологија на дрвото    
Планирање на инвестициони проекти

31.08.2022 / -
14.09.2022 / -

online
Пластификација на дрвото    
Плочи од иверки и влакна

23.08.2022 / 12:00
06.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Површинска обработка на дрвото

24.08.2022 / 9:00
13.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Подготовка на производството    
Познавање на помошните материјали

24.08.2022 / 11:00
13.09.2022 / 11:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Познавање на фурнири и плочи

23.08.2022 / 12:00
06.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Практична работа 1

01.09.2022 / 11:00
15.09.2022 / 11:00

со физичко присуство
Практична работа 2

01.09.2022 / 11:00
15.09.2022 / 11:00

со физичко присуство
Проектирање - основи и реализација

02.09.2022 / 9:00
16.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Проектирање - реализација    
Проектирање на мебел и градежна столарија    
Проектирање на мебел и ентериер

22.08.2022 / 9:00
12.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Проектирање на производни процеси    
Производи од иситнето дрво

23.08.2022 / 12:00
06.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Резбарство

23.08.2022 / 11:00
12.09.2022 / 11:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Специјални пресувани производи

29.08.2022 / 12:00
12.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Стилови и декорација

02.09.2022 / 9:00
16.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Теорија на режење на дрвото

22.08.2022 / 9:00
05.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
Техничка механика    
Технички својства на дрвото

02.09.2022 / 9:00
16.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
(Шум.факултет)
Технологија на амбалажа и дрвени елементи    
Технологија на лепење

23.08.2022 / 10:00
12.09.2022 / 10:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Технологија на мебел и градежна столарија

24.08.2022 / 9:00
13.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Технологија на мебел и ентериер

24.08.2022 / 9:00
13.09.2022 / 9:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Технологија на мебел и финални производи

23.08.2022 / 12:00
12.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Технологија на отпресоци

29.08.2022 / 12:00
12.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Технологија на тапациран мебел    
Технологија на тапациран мебел и ентериер    
Управување со квалитетот на производството

31.08.2022 / -
14.09.2022 / -

online
Управување со проекти

31.08.2022 / -
14.09.2022 / -

online
Физика    
Финална обработка на дрвото

23.08.2022 / 12:00
12.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
(амфитеатар 20)
Фурнири и фурнирски плочи

29.08.2022 / 12:00
12.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Фурнири и плочи

23.08.2022 / 12:00
06.09.2022 / 12:00

со физичко присуство
Хемија    
Хемиска преработка на дрвото

22.08.2022 / 10:00
01.09.2022 / 10:00

со физичко присуство
(предавална А-40)
Хидротермичка обработка на дрвото

22.08.2022 / 10:00
01.09.2022 / 10:00

со физичко присуство
(предавална А-40) 
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани