УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Бул. Александар Македонски бб
п. фах 8, 1130 Скопје

тел. 02/3232599
факс 02/3232598
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2013

Предмет Датум / час
колоквиум испит
Математика   31.05.2013 / 10:00 (ПМФ)
07.06.2013 / 10:00 (ПМФ)
Хемија   31.05.2013 / 8-12
(предавална 124 - ПМФ)
14.06.2013 / 8-12
(предавална 124 - ПМФ)
Физика   27.05.2013 / 12:00
17.06.2013 / 10:00
(амфитеатар ПМФ)
Анатомија на дрвото   31.05.2013 / 8:00
14.06.2013 / 8:00
Нацртна геометрија со техничко цртање   28.05.2013 / 8:30
11.06.2013 / 8:30
Техничка механика 16.05.2013 / 14:00
13.06.2013 / 11:00
20.05.2013 / 13:00
17.06.2013 / 11:00
Технички својства на дрвото   31.05.2013 / 10:00
14.06.2013 / 10:00
Основи на машинство со енергетика   23.05.2013 / 9:00
06.06.2013 / 9:00
Теорија на режење и алат   23.05.2013 / 9:00
06.06.2013 / 9:00
Внатрешен транспорт   23.05.2013 / 9:00
06.06.2013 / 9:00
Елементи на проектирање на мебел и ентериер   28.05.2013 / 8:30
11.06.2013 / 8:30
Антропометрија со ергономија   22.05.2013 / 10:00
11.06.2013 / 10:00
Познавање на помошните материјали   22.05.2013 / 10:00
12.06.2013 / 10:00
Дрвноиндустриско градежништво   21.05.2013 / 10:00
13.06.2013 / 10:00
Машини 2   23.05.2013 / 9:00
06.06.2013 / 9:00
Елементи на дрвните конструкции   30.05.2013 / 10:00
13.06.2013 / 10:00
Хидротермичка обработка на дрвото   20.05.2013 / 9:00
03.06.2013 / 10:00
Заштита при работа   22.05.2013 / 10:00
11.06.2013 / 10:00
Финална обработка на дрвото 20.05.2013 / 10:00
10.06.2013 / 10:00
22.05.2013 / 10:00
12.06.2013 / 10:00
Организација на производството   22.05.2013 / 10:00
11.06.2013 / 10:00
Економика   27.05.2013 / 9:00
07.06.2013 / 9:00
Површинска обработка на дрвото   20.05.2013 / 10:00
10.06.2013 / 10:00
Маркетинг   27.05.2013 / 9:00
07.06.2013 / 9:00
Подготовка на производството   30.05.2013 / 10:00
13.06.2013 / 10:00
Машини 1   23.05.2013 / 9:00
06.06.2013 / 9:00
Хемиска преработка на дрвото   20.05.2013 / 9:00
03.06.2013 / 10:00
Пластификација на дрвото   20.05.2013 / 9:00
03.06.2013 / 10:00
Пиланска преработка на дрвото   20.05.2013 / 9:00
03.06.2013 / 10:00
Фурнири и фурнирски плочи   21.05.2013 / 10:00
13.06.2013 / 10:00
Проектирање на мебел и градежна столарија   28.05.2013 / 8:30
11.06.2013 / 8:30
Производи од иситнето дрво   21.05.2013 / 10:00
13.06.2013 / 10:00
Конструирање на мебел и градежна столарија 16.05.2013 / 14:00
13.06.2013 / 11:00
20.05.2013 / 13:00
17.06.2013 / 11:00
Технологија на тапациран мебел   20.05.2013 / 10:00
10.06.2013 / 10:00
Технологија на мебел и градежна столарија   22.05.2013 / 10:00
12.06.2013 / 10:00
Проектирање на производни процеси   20.05.2013 / 10:00
12.06.2013 / 10:00
Ликовно изразување со пластично обликување   29.05.2013 / 9:00
практичен/усмен испит

- вториот термин дополнително ќе се објави
Историја на уметноста низ стилови   30.05.2013 / 9:00
12.06.2013 / 9:00
Елементи на организација на простор   30.05.2013 / 9:00
12.06.2013 / 9:00
Организација на простор   30.05.2013 / 9:00
12.06.2013 / 9:00
Познавање на фурнири и плочи   21.05.2013 / 10:00
13.06.2013 / 10:00
Проектирање на мебел и ентериер   28.05.2013 / 8:30
11.06.2013 / 8:30
Индустриски дизајн   30.05.2013 / 9:00
12.06.2013 / 9:00
Конструирање на мебел и ентериер 16.05.2013 / 14:00
13.06.2013 / 11:00
20.05.2013 / 13:00
17.06.2013 / 11:00
Технологија на тапациран мебел и ентериер   20.05.2013 / 10:00
10.06.2013 / 10:00
Технологија на мебел и ентериер   22.05.2013 / 10:00
12.06.2013 / 10:00
Планирање на инвестициони проекти   20.05.2013 / 10:00
12.06.2013 / 10:00
Англиски јазик    
Информатика   20.05.2013 / 10:00
03.06.2013 / 10:00
Основи на дендрологија    
Технологија на лепење   22.05.2013 / 10:00
12.06.2013 / 10:00
Нумеричко управување на машините со информатика   23.05.2013 / 9:00
06.06.2013 / 9:00
Екологија на технолошките процеси   27.05.2013 / 9:00
07.06.2013 / 9:00
Контрола на квалитетот на производството   22.05.2013 / 10:00
11.06.2013 / 10:00
Менаџмент   22.05.2013 / 10:00
11.06.2013 / 10:00
Електротехника со електроуреди    
Заштита на дрвото    
Историја на уметноста   30.05.2013 / 9:00
12.06.2013 / 9:00
Технологија на амбалажа и дрвени елементи   20.05.2013 / 9:00
03.06.2013 / 10:00
Перспектива   28.05.2013 / 8:30
11.06.2013 / 8:30
Резбарство   20.05.2013 / 10:00
10.06.2013 / 10:00
Конструктивни системи во обликување на простор   30.05.2013 / 9:00
12.06.2013 / 9:00
Технологија на отпресоци   21.05.2013 / 10:00
13.06.2013 / 10:00
Познавање на материјалите од дрво   20.05.2013 / 9:00
03.06.2013 / 10:00
      
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани