УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел. 02/6154660
факс 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЈУНИ-2019

Предмет Датум / час
колоквиум испит
3Д Графика   11.06.2019 / 9:00
18.06.2019 / 9:00
Анатомија на дрвото   07.06.2019 / 8:00
21.06.2019 / 8:00
Антропометрија со ергономија   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Внатрешен транспорт   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Градежна столарија   06.06.2019 / 10:00
20.06.2019 / 10:00
Дрвени монтажни објекти   11.06.2019 / 12:00
25.06.2019 / 12:00
Дрво во градежништвото / Дрвноиндустриско градежништво   11.06.2019 / 12:00
25.06.2019 / 12:00
Екологија на технолошките процеси   12.06.2019 / 9:00
19.06.2019 / 9:00
Економика   12.06.2019 / 9:00
19.06.2019 / 9:00
Елементи на дрвните конструкции   06.06.2019 / 10:00
20.06.2019 / 10:00
Елементи на организација на простор   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Елементи на проектирање на мебел и ентериер   07.06.2019 / 8:30
20.06.2019 / 8:30
Заштита при работа   13.06.2019 / 10:00
27.06.2019 / 10:00
Индустриски дизајн - современи движења   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Инженерска графика   05.06.2019 / 9:00
18.06.2019 / 9:00
Испитување на квалитетот на дрвото   07.06.2019 / 8:00
21.06.2019 / 8:00
Историја на уметноста   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Историја на уметноста низ стилови   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Истражување на пазарот за мебел   12.06.2019 / 9:00
19.06.2019 / 9:00
Композиција, осветлување, бои   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Конструирање на мебел и градежна столарија   11.06.2019 / 11:00
25.06.2019 / 11:00
Конструирање на мебел и ентериер   11.06.2019 / 11:00
25.06.2019 / 11:00
Конструктивни системи во обликување на простор   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Контрола на квалитетот на производството    
Ликовно изразување со пластично обликување   13.06.2019 / 9:00
(предавална 114)
27.06.2019 / 9:00
(предавална 114)
Маркетинг   12.06.2019 / 9:00
19.06.2019 / 9:00
Математика   10.06.2019 / 10:00 (ПМФ)
24.06.2019 / 10:00 (ПМФ)
Материјали од дрво   10.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Машини 1   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Машини 2   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Машини и транспорт   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Машини со енергетика   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Менаџмент   13.06.2019 / 10:00
27.06.2019 / 10:00
Нацртна геометрија / Нацртна геометрија со техничко цртање   07.06.2019 / 8:30
20.06.2019 / 8:30
Нумеричко управување на машините   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Организација на производството   12.06.2019 / 9:00
19.06.2019 / 9:00
Организација на простор   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Основи на машинство со енергетика   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Перспектива   07.06.2019 / 8:30
20.06.2019 / 8:30
Пиланска преработка на дрвото / Пиланска технологија на дрвото   10.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Планирање на инвестициони проекти    
Пластификација на дрвото   10.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Плочи од иверки и влакна   12.06.2019 / 12:00
26.06.2019 / 12:00
Површинска обработка на дрвото    
Подготовка на производството   06.06.2019 / 10:00
20.06.2019 / 10:00
Познавање на помошните материјали    
Познавање на фурнири и плочи   12.06.2019 / 12:00
26.06.2019 / 12:00
Проектирање - основи   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Проектирање - реализација   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Проектирање на мебел и градежна столарија   07.06.2019 / 8:30
20.06.2019 / 8:30
Проектирање на мебел и ентериер   07.06.2019 / 8:30
20.06.2019 / 8:30
Проектирање на производни процеси   13.06.2019 / 10:00
27.06.2019 / 10:00
Производи од иситнето дрво   12.06.2019 / 12:00
26.06.2019 / 12:00
Резбарство    
Специјални пресувани производи   13.06.2019 / 12:00
27.06.2019 / 12:00
Стилови и декорација   07.06.2019 / 9:00
21.06.2019 / 9:00
Теорија на режење на дрвото   03.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Техничка механика   12.06.2019 / 11:00
26.06.2019 / 11:00
Технички својства на дрвото   07.06.2019 / 10:00
21.06.2019 / 10:00
Технологија на амбалажа и дрвени елементи   10.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Технологија на лепење    
Технологија на мебел и градежна столарија    
Технологија на мебел и ентериер    
Технологија на мебел и финални производи    
Технологија на отпресоци   13.06.2019 / 12:00
27.06.2019 / 12:00
Технологија на тапациран мебел    
Технологија на тапациран мебел и ентериер    
Управување со квалитетот на производството   13.06.2019 / 10:00
27.06.2019 / 10:00
Управување со проекти   13.06.2019 / 10:00
27.06.2019 / 10:00
Физика    
Финална обработка на дрвото    
Фурнири и фурнирски плочи   13.06.2019 / 12:00
27.06.2019 / 12:00
Фурнири и плочи   12.06.2019 / 12:00
26.06.2019 / 12:00
Хемија    
Хемиска преработка на дрвото   10.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00
Хидротермичка обработка на дрвото   10.06.2019 / 9:00
17.06.2019 / 9:00 
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани