УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел. 02/6154660
факс 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ-2020

Предмет Датум / час
колоквиум испит
3Д Графика   21.01.2020 / 9:00
11.02.2020 / 9:00
Анатомија на дрвото   24.01.2020 / 8:00
31.01.2020 / 8:00
Антропометрија со ергономија   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Внатрешен транспорт   14.01.2020 / 9:00
03.02.2020 / 9:00
Градежна столарија   23.01.2020 / 12:00
06.02.2020 / 12:00
Дрвени монтажни објекти   21.01.2020 / 12:00
04.02.2020 / 12:00
Дрво во градежништвото / Дрвноиндустриско градежништво   21.01.2020 / 12:00
04.02.2020 / 12:00
Екологија на технолошките процеси   22.01.2020 / 9:00
05.02.2020 / 9:00
Економика   22.01.2020 / 9:00
05.02.2020 / 9:00
Елементи на дрвните конструкции   23.01.2020 / 12:00
06.02.2020 / 12:00
Елементи на организација на простор   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Елементи на проектирање на мебел и ентериер   16.01.2020 / 9:00
30.01.2020 / 9:00
Заштита при работа   23.01.2020 / 10:00
06.02.2020 / 10:00
Индустриски дизајн - современи движења   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Инженерска графика   27.01.2020 / 9:00
12.02.2020 / 9:00
Испитување на квалитетот на дрвото   24.01.2020 / 8:00
31.01.2020 / 8:00
Историја на уметноста   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Историја на уметноста низ стилови   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Истражување на пазарот за мебел   22.01.2020 / 9:00
05.02.2020 / 9:00
Композиција, осветлување, бои   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Конструирање на мебел и градежна столарија    
Конструирање на мебел и ентериер    
Конструктивни системи во обликување на простор   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Контрола на квалитетот на производството   23.01.2020 / 10:00
06.02.2020 / 10:00
Ликовно изразување со пластично обликување  

31.01.2020 / 9:00
(предавална 114)
10:30-практичен дел
(кабинет 222)
04.02.2020 / 9:00
(предавална 114)
10:30-практичен дел
(кабинет 222)

Маркетинг   22.01.2020 / 9:00
05.02.2020 / 9:00
Математика   27.01.2020 / 12:00 (ПМФ)
10.02.2020 / 12:00 (ПМФ)
Материјали од дрво   20.01.2020 / 9:00
10.02.2020 / 9:00
Машини 1   14.01.2020 / 9:00
03.02.2020 / 9:00
Машини 2   14.01.2020 / 9:00
03.02.2020 / 9:00
Машини и транспорт   14.01.2020 / 9:00
03.02.2020 / 9:00
Машини со енергетика   14.01.2020 / 9:00
03.02.2020 / 9:00
Менаџмент   23.01.2020 / 10:00
06.02.2020 / 10:00
Нацртна геометрија / Нацртна геометрија со техничко цртање   16.01.2020 / 9:00
30.01.2020 / 9:00
Нумеричко управување на машините   17.01.2020 / 11:00
29.01.2020 / 9:00
Организација на производството   22.01.2020 / 9:00
05.02.2020 / 9:00
Организација на простор   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Основи на машинство со енергетика   17.01.2020 / 11:00
29.01.2020 / 9:00
Перспектива   16.01.2020 / 9:00
30.01.2020 / 9:00
Пиланска преработка на дрвото / Пиланска технологија на дрвото   20.01.2020 / 9:00
10.02.2020 / 9:00
Планирање на инвестициони проекти   23.01.2020 / 10:00
06.02.2020 / 10:00
Пластификација на дрвото   20.01.2020 / 9:00
10.02.2020 / 9:00
Плочи од иверки и влакна   22.01.2020 / 12:00
05.02.2020 / 12:00
Површинска обработка на дрвото   24.01.2020 / 9:00
06.02.2020 / 9:00
Подготовка на производството   23.01.2020 / 12:00
06.02.2020 / 12:00
Познавање на помошните материјали   24.01.2020 / 13:00
06.02.2020 / 13:00
Познавање на фурнири и плочи   22.01.2020 / 12:00
05.02.2020 / 12:00
Проектирање - основи   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Проектирање - реализација   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Проектирање на мебел и градежна столарија   16.01.2020 / 9:00
30.01.2020 / 9:00
Проектирање на мебел и ентериер   16.01.2020 / 9:00
30.01.2020 / 9:00
Проектирање на производни процеси   23.01.2020 / 10:00
06.02.2020 / 10:00
Производи од иситнето дрво   22.01.2020 / 12:00
05.02.2020 / 12:00
Резбарство   24.01.2020 / 13:00
06.02.2020 / 13:00
Специјални пресувани производи   23.01.2020 / 12:00
06.02.2020 / 12:00
Стилови и декорација   24.01.2020 / 9:00
07.02.2020 / 9:00
Теорија на режење на дрвото   17.01.2020 / 11:00
29.01.2020 / 9:00
Техничка механика    
Технички својства на дрвото   24.01.2020 / 10:00
31.01.2020 / 10:00
Технологија на амбалажа и дрвени елементи   20.01.2020 / 9:00
10.02.2020 / 9:00
Технологија на лепење   24.01.2020 / 13:00
06.02.2020 / 13:00
Технологија на мебел и градежна столарија   24.01.2020 / 13:00
06.02.2020 / 13:00
Технологија на мебел и ентериер   24.01.2020 / 13:00
06.02.2020 / 13:00
Технологија на мебел и финални производи   24.01.2020 / 9:00
06.02.2020 / 9:00
Технологија на отпресоци   23.01.2020 / 12:00
06.02.2020 / 12:00
Технологија на тапациран мебел   24.01.2020 / 9:00
06.02.2020 / 9:00
Технологија на тапациран мебел и ентериер   24.01.2020 / 9:00
06.02.2020 / 9:00
Управување со квалитетот на производството   23.01.2020 / 10:00
06.02.2020 / 10:00
Управување со проекти   23.01.2020 / 10:00
06.02.2020 / 10:00
Физика    
Финална обработка на дрвото   24.01.2020 / 9:00
06.02.2020 / 9:00
Фурнири и фурнирски плочи   23.01.2020 / 12:00
06.02.2020 / 12:00
Фурнири и плочи   22.01.2020 / 12:00
05.02.2020 / 12:00
Хемија    
Хемиска преработка на дрвото   20.01.2020 / 9:00
10.02.2020 / 9:00
Хидротермичка обработка на дрвото   20.01.2020 / 9:00
10.02.2020 / 9:00 
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани