УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р НАЦКО СИМАКОСКИ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: simakoski@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер, .
Магистер по дрвноиндустриски науки, .
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 1996 година. Наслов на докторска дисертација: Проучување на јакоста на аголните конструктивни врски кои се применуваат во конструкциите на корпусен мебел изработен од MDF-плочи”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН • Техничка механика
• Конструирање на мебел и ентериер
• Конструирање на мебел и градежна столарија
   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА  
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ  
   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ  
 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани