УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р ЕЛЕНА НИКОЉСКИ ПАНЕВСКИ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: nikoljski@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер архитект, Архитектонски факултет, Скопје, 1992. Наслов на дипломска работа: “Градска ботаничка градина”.
Магистер по архитектонски науки, Архитектонски факултет, Скопје, 2006. Наслов на магистерска работа: “Дизајнирањето на мебел, ергономијата, технолошкиот развој и нивното влијание врз прогресивната еволуција во проектирањето и дизајнирањето на кујните во станот”.
Доктор на архитектонски науки, Архитектонски факултет, Скопје, 2009. Наслов на докторска дисертација: “Интегралност кај недвижниот и движниот мебел, во македонската куќа од XIX век и можности за континуитет”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН

• Антропометрија со ергономија
• Стилови и декорација
• Индустриски дизајн - современи движења
• Композиции, осветлување и бои
• Проектирање - основи и реализација

   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА  
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Urban furniture design, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Elena Takovska, Wood, Design & Technology, Journal of Wood Science, Design and Technology, Vol.9, No 1, Pg. 51-63, dec-jan. 2019, Skopje.

Quality of the wooden materials in outdoor furniture, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Elena Takovska, Wood, Design & Technology, Journal of Wood Science, Design and Technology, Vol.8, No 1, Pg. 51-63, dec-jan. 2019, Skopje.

Decorative values of the built in furniture in Berovo Monastery complex from the beginning of XIX century, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Elena Takovska, Wood, Design & Technology, Journal of Wood Science, Design and Technology, Vol.7, No 1, Pg. 51-63, dec-jan. 2018, Skopje.

21. Macedonian house from the beginning of the XIX century in Veles, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Dragana Trajkovska, Wood, Design & Technology, Journal of Wood Science, Design and Technology, Vol.6, No 1, Pg. 51-63, dec-jan. 2018, Skopje.

20. Divergent office interior design for two different purposes, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Zejnelabedin Aziri, Wood, Design & Technology, Journal of Wood Science, Design and Technology, Vol.5, No 1, Pg. 51-63, dec-jan. 2017, Skopje.

An analysis of the concepts of organization and arranging with furniture of office spaces, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Zejnelabedin Aziri, SEE J Archit. Des. 2016, Skopje.

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Bedroom furniture for preschool children according to the child’s development, Wood, Design & Technology, Journal of Wood Science, Design and Technology, Vol.4, No 1, Pg. 51-63, dec-jan. 2016, Skopje.

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Semantics of symbolic decoration on Macedonian traditional movable furniture from19th century, Drvna Industrija, Vol.67,2, 2016, Zagreb, pg.187-192.

Published Papers about Interior Design from South East Europe in the Scopus Database (1977-2015), ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Aleksandar Petanovski, Ivo Spirovski. SEE J Archit. Des. 2015, Skopje.

Учество на научна конференција презентација со постер: Roglik Marija, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Construction system in shaping and decorating a three – room apartment – adaptation of a two – room into a three room apartment, International Scientific Conference “Devolopment and modernization of production” Budva, Crna Gora, 2013, pg. 705 - 710

Труд од учество на научна конференција - презентација со постер: Impact of ergonomics on the design of the workspace, Wood technology&Product design, International scientific conference, Proceedings Vol.1, Skopje 2013.

Труд од учество на научна конференција со усна презентација: Built in and freestanding furniture in a traditional macedonian house from the 19-th century, Wood тechnology& Product design International scientific conference Proceedings Vol.1,Skopje 2013

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Semantics and significance of decoration on Macedonian traditional movable furniture from 19th century, Wood, design and tecnology, Scientific, professional and Informational Journal of Wood Science, Design and Tehnology, Vol. 3, No.1, Skopje, 2014

Vladimir Karanakov, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Juzmeska Jovanka, Typological analysis of macedonian traditional house in Strushki Drimkol Region since late 19-th and early 20-th century, Wood technology&Product design, International scientific conference, Proceedings Vol.1, Skopje 2013

Vladimir Karanakov, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Aneta Micevska, Universal kitchen interior design Wood, design and tecnology, Scientific, professional and Informational Journal of Wood Science, Design and Tehnology, Vol. 1, No.1, Skopje, 2013

Vladimir Karanakov, ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Analyses of the impact of tradition and traditional skills of production on the historical development of the scandinavian design, Wood, design and tecnology Scientific, professional and Informational Journal of Wood Science, Design and Tehnology, Vol. 2, No.1, Skopje, 2013

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Vladimir Karanakov, Portals and doors in traditional Ohrid architecture, Wood, design and tecnology Scientific, professional and Informational Journal of Wood Science, Design and Tehnology, Vol. 2, No.1, Skopje, 2013

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Vladimir Karanakov, Built in and freestanding furniture in a traditional macedonian house from the 19-th century, Wood тechnology& Product design International scientific conference Proceedings Vol.1,Skopje 2013

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Vladimir Karanakov, Impact of ergonomics on the design of the workspace, Wood technology&Product design, International scientific conference, Proceedings Vol.1, Skopje 2013

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Flexibility of floor composition and of dwelling space as a response to contemporary furniture market demands, Wood, design and tecnology, Scientific, professional and Informational Journal of Wood Science, Design and Tehnology, Vol. 1, No.1,Skopje, 2012

ELENA NIKOLJSKI PANEVSKI, Developing needs of children and spatial features for children’s stay, Wood, design and tecnology,Scientific, professional and Informational Journal of Wood Science, Design and Tehnology, Vol. 1, No.1, Skopje, 2012

Stankievik Shumanska M., Zlateski G., NIKOLJSKI PANEVSKI E.: "Raw material - factor for development of the wood industry in the R. of Macedonia", Scientifific and Information Journal - Woodworking and Furniture Manufacturing, Issure of the Scientific Technical Union of Forestry and the University of Forestry - Sofia, 02/2010, pg. 25-29.

Zlateski G., Stankievik Shumanska M.,NIKOLJSKI PANEVSKI E.: "Determination of moisture content gradient for a 50,0 mm thick walnut plants in the conditions of vacuum drying", Scientifific and Information Journal - Woodworking and Furniture Manufacturing, Issure of the Scientific Technical Union of Forestry and the University of Forestry - Sofia, 02/2010, pg. 21-24.

NIKOLJSKI PANEVSKI E., Stankievik Shumanska M., Zlateski G.: "Integration between design of build in and freestanding furniture in macedonian house from 19 century and posibility for continuity in contemporary furniture design", Scientifific and Information Journal - Woodworking and Furniture Manufacturing, Issure of the Scientific Technical Union of Forestry and the University of Forestry - Sofia, 02/2010, pg. 30-35.

   
ПУБЛИКУВАНИ СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ТРУДОВИ

- од 2004-2008 година уредување и пишување текстови за емисии од областа на домувањето и уредувањето на ентериерите. Автор на 250 емисии од циклусите: „Дома сме”, „Знаци во просторот”, „Соба со поглед” и „Шестиот ден” на „Телма” телевизија.

- стручен уредник на списанието за внатрешно  уредување „Мој дом”, 2002-2003 година. Во неколку броја од списанието „Мој дом” се објавени едукативни текстови (по три текста во секој двоброј), и тоа: декември/јауари.2002 година, февруари/март.2003 година и април/мај.2003 година. 

- подготовка на едукативна програма од областа на архитектурата, ентериерите, индустријскиот дизајн, за телевизиски едукативни прилози, 1999-2002 година, 192 емисии „Доме сладок доме”, на А1 телевизија;

- публикуван проект за адаптација на индивидуален станбен објект во јавен простор (ентериер на кафетерија „Булевар”), во стручното списание „Аршин”, март 1996 годинач

- текстови „Совети за уредување на домот” во дневниот весник „Вечер” во периодот 1993-1995.

   
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Ентериер на Аеродром ,,Петровец”- Скопје, влезен, излезен терминал и кафе- ресторан;

Ентериер на Аеродром ,,Охрид” - Охрид;

Ентериер на канцелариите на Управната зграда на ,,Македонски пошти” - Скопје;

Ентериер на канцелариите на Управната зграда на ,,Македонски телекомуника- ции”- Скопје;

Ентериер на канцелариите на Управната зграда на ,,Македонски пошти”- Охрид;

Ентериер на кафе/бар ,,Булевар” во Скопје;

Ентериер на кафе/бар ,,Метро” во Скопје;

Ентериер на Интерен Ресторан во зградата на Парламентот на Република Македонија, Скопје;

Ентериер на хотелот ,,Св. Наум” во Охрид;

Ентериер за 20 хотелски соби - хотел ,,Дрим”- Струга;

Ентериер на канцеларии за Воениот гарнизон во Скопје;

Проект за два апартмана и две индивидуални куќи во истиот период, изведени во градската населба Водно;

Апартмани на два спрата, индивидуално домување, г. З.Иванов, Скопје;

Ентериер на индивидуална куќа, нас Водно, г. Денков, Скопје;

Индивидуален објект, куќа за г. Ермановиќ, нас.Водно, Скопје;

Канцелариски комплекс на фирмата ,,Елсаде”- ГТЦ, Скопје;

Ентериер на продажен салон за расвета ,,Идеа Луче”- ГТЦ, Скопје;

Ентериер на продажен салон на ,,Геталдус” оптика- ГТЦ, Скопје;

Ентериер на Бутик за облека ,,Рашица” -ГТЦ, Скопје;

Ентериер на Бутик за облека ,,Ст. Оливер”- ГТЦ, Скопје;

Ентериер на Бутик за облека ,,Ст. Оливер”, ул.Васил Главинов, Скопје;

Ентериер на продажен салон за аудио опрема ,,Коди аудио центар”- ГТЦ, Скопје;

Ентериер на канцелариски простории на Коди/Болин, аудио центар- ГТЦ, Скопје;

Ентериер на канцелариски простории на ,,Магнетик” Скопје (брендови: Мура, Рашица, Ст.Оливер, Токо, Б.Баркли), бул. ,,Маркс и Енгелс”- Скопје;

Ентериер на индивидуален стамбен објект на сем. Маневски;

Ентериер на канцеларии на ,,Мицубиши” - Маневски, Скопје;

Ентериер на едносемеен индивидуален објект, сем. Даневи, нас. Волково - Скопје;

Ентериер за фризерскиот салон ,,Панаш”- Т.Ц.Буњаковец, Скопје;

Ентериер на индивидуален стан за сем. Лазарови, нас. Центар, Скопје;

Ентериер на индивидуален стан за сем. Варналиеви, нас. Карпош, Скопје.

Изведбен проект за ентериер на Деканатот на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј” - Скопје, јуни 2010 година;

Изведбен проект за графички дизајн на знак и корпоративен маркетинг на образовната институција Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј” - Скопје, јуни 2010 година

Изведбен проект за графички дизајн на знак и корпоративен маркетинг на претпријатието „Дизајн фантазија” претријатие за производство и опремување со мебел, 2011 година;

Проект за ентериер на канцелариските простории на ЈП за комунална хигиена при општина Гази Баба, 2017 година.

Проект за ентериер на Библиотека и Културен дом во Автокоманда, општина Гази Баба, 2017 година.

Проект за ентериер на мултифункционален простор за дружење и работа на млади невработени лица, при СОС детско село, општина Гази Баба, 2017 година.

Проект за ентериер на Амбуланта др. Марија Гавриловска, Скопје, 2018.

   
НАГРАДИ И ИЗЛОЖБИ

Куратор на Првата годишна изложбата на студентите од ФДТМЕ, Музеј на град Скопје, мај 2019 година.

Куратор на Студентската изложба ,,100 години од БАУХАУС школата”, ФДТМЕ, април 2019 година.

„Сребрен мост” Саем за мебел, Скопје- дизајн на мебел за детски соби, 1998 година

„Златен мост” Саем за мебел, Скопје - дизајн на мебел за детски соби, 1997 година

„Бронзен мост” Саем за мебел, Скопје - дизајн на мебел за спална соба, 1996 година

Проект за ниска станбена структура во скопската населба Д.Маало, прва награда на Студентското Биенале 1991 година

Конкурс за дизајн на „Црковен Полиелеј“ за Соборниот храм ,,Св. Климент Охридски“- Скопје, втора награда

Конкурс за дизајн на ЕКО-куќички за птици, за градовите во Р. Македонија, прва на- града

Светски конкурс за зградата на Музејот за современа уметност во Истанбул, прва на-града на студентското Биенале во 1993 година

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ  
 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани