УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р ВЛАДИМИР КАРАНАКОВ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: karanakov@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер архитект , .
Магистер по архитектонски науки, Архитектонски факултет, Скопје, 1999 година. Наслов на магистерска работа: “Архитектурата на старата куќа во Лазарополе”.
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 2005 година. Наслов на докторска дисертација: “Методологија на проектирање кујни – категоризација на елементи и организација на кујни за лица со посебни потреби”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН

• Нацртна геометрија
• Елементи на проектирање мебел и ентериер
• Проектирање на мебел и ентериер
• Проектирање на мебел и градежна столарија
• Перспектива

   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА 1. Елементи на проектирање на мебел и ентериер (интерна скрипта), 2000 година (заедно со проф. м-р Цветанка Симоновска).
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1. Градежната столарија во традиционалната лазарополска куќа" (2001), Годишен зборник на Шумарски факултет.
2. Modern Kitchen design (2003), Summer course, Board of Europian Students of Tehnology, Local Best Group Skopje.
3.Accessible Kitchen Design (2003), Summer course, Board of Europian Students of Tehnology, Local Best Group Skopje.
4. Проект "Прогрес" Реставрација на старите феудални кули во Кратово (2004), раководител на проект со група студенти од Шумарски факултет - Скопје.
5. Главен проект за индивидуална станбена куќа во Радишани, Скопје, 2001.
6. Главен проект за внатрешно уредување на стан на улица “Илинденска” бр. 5, Скопје, 2001.
7. Идеен проект за индустриски објект за обработка и складирање на месо, атар на село Илинден, месност Трница, Скопје, 2003.
8. Главен проект за внатрешно уредување на стан на ул. “Јуриј Гагарин” бр. 35, Скопје 2004.
9. Главен проект за надградба на објект на ул. “Киро Крстевски Платник”, бр. 29, Скопје, 2003.
10. Главен проект за индивидуална станбена резиденцијална куќа на ул. “Питу Гули” бр.7, Скопје, 2004.
11. Главен проект за ексклузивен бутик за детски играчки и опрема во ТЦ Рамстор - Скопје

   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ  
 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани