УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п. фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154660
факс: 02/6154590
e-mail: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk

 

Д-Р КОНСТАНТИН БАХЧЕВАНЏИЕВ

Наставничко звање: РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Контакт:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3, п.фах 223, 1000 Скопје
Телефон:
e-mail: bahchevandjiev@fdtme.ukim.edu.mk
ОБРАЗОВАНИЕ Дипломиран инженер по дрвна индустрија :
Магистер на дрвноиндустриски науки:
Доктор на дрвноиндустриски науки, Шумарски факултет, Скопје, 1994 година. Наслов на докторска дисертација: “Проучување на некои технолошки параметри во производството на предни конструктивни елементи од кујнски мебел изработен од плочи од масивно дрво и плочи од иверки”.
   
НАСТАВЕН АНГАЖМАН • Познавање на помошни материјали
• Технологија на лепење
• Финална обработка на дрвото
• Технологија на мебел и ентериер
• Технологија на мебел и градежна столарија
• Резбарство
• Површинска обработка на дрвото
• Технологија на тапациран мебел
   
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА  
   
ПУБЛИКУВАНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ  
   
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ  
 

 

© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани