УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Лабораторија за тестирање на мебел
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154666
моб.: 078/491855
факс: 02/6154644
e-mail:laboratorija@fdtme.ukim.edu.mk


ЛТМ- Науката во функција на вашиот мебел

Лабораторијата за тестирање на мебел и ентериер е составен дел од Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер. Градежниот дел на Лабораторијата почнува да се гради уште во 2009г. додека сеуште е дел од Шумарскиот факултет. Опремата со која располага Лабораторијата пристигнува 2010г. По опремувањето на лабораторијата се избира тим на кој се врши соодветна интерна обука и се проучуваат стандардите и методите по кој се врши тестирањето. Истовремено се врши воведување и ситемот за квалитет.

Основна цел на Лабораторијата за тестирање на мебел е грижата за крајните корисници на мебел. Со тестирањето на мебелот се заштитува крајниот корисник од несакани повреди и деформации на човековото тело како и заштита од непотребно губење на енергијата во објектите. Обучениот тим, софистицираната опрема како и постојаната контрола на квалитетот нудат реални резултати за тестираните единки

Услуги:

• Тестирање на мебел, градежна столарија, композитни материјали како и производи за градежни и транспортни елементи,
• Изработка на тест извештај за тестираните единки,
• Стручни совети за подобрување на својствата на тестираните единки,
• Издавање на Сертификат за секоја единка со позитивен тест извештај.

Работно време:

8:00 - 16:00 (понеделник-петок)

 
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани