УКИМ
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје
Лабораторија за тестирање на мебел
Ул. 16-та Македонска бригада бр.3,
п.фах 223, 1000 Скопје

тел.: 02/6154666
моб.: 078/491855
факс: 02/6154644
e-mail:laboratorija@fdtme.ukim.edu.mk


Лабораторијата за тестирање на мебел во состав на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер–Скопје ги поседува следните акредитации:

Сертификат за акредитација    Решение за сообразност 1  

Решение за сообразност 2  Решение за сообразност 3

...

 
© 2011 Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Сите права се задржани